Privacy

FreshBed beschouwt de veiligheid van uw persoonsgegevens als essentieel voor de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering. Om deze reden behandelen wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorg. In dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop FreshBed persoonsgegevens verwerkt.

Op deze pagina wordt uitgelegd waarom en hoe FreshBed uw persoonsgegevens verwerkt, welke gegevens wij verwerken en onder welke omstandigheden. Daarnaast zal verduidelijkt worden welke rechten u heeft wanneer wij uw data verwerken (m.a.w. wanneer u een ‘betrokkene’ bent).

FreshBed als een verwerkingsverantwoordelijke

Wie verwerkt uw gegevens?

FreshBed International B.V. (hierna: ‘FreshBed’ or ‘we’), geadresseerd op Amsterdamsestraatweg 57 in 3744MA Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in dit privacy statement.

Hoe kan ik FreshBed bereiken bij privacy vragen of klachten?

Omdat professionele integriteit en kwalitatief goede klantenservice bij ons hoog in het vaandel staan, zijn wij altijd bereikbaar voor vragen of klachten omtrent privacy. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:

Contactpersoon: Thomas van Doornewaard

Telefoon: +31 (0) 20 472 0816

E-mail: [email protected]

Adress: FreshBed B.V. Amsterdamsestraatweg 57 in 3744MA Baarn, The Netherlands

 

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

FreshBed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelaties
 • Het verwerken van orders, financiële administratie en logistieke uitvoer;
 • Het verschaffen van klantenservice, waaronder garantieverplichtingen;
 • Het doen van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, product en service te verbeteren;
 • Het bereiken van de (potentiële) klant met commerciële informatie[*];
 • Het verbeteren van onze communicatie door het aan te passen op uw persoonlijke voorkeuren; en
 • Het voldoen aan juridische verplichtingen, oplossing van geschillen en het uitoefenen van onze rechten en plichten.

Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie zijn er 6 mogelijke gronden waarop persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Alle persoonsgegevens die FreshBed verwerkt zijn op grond van (geïnformeerde) toestemming van de betrokkenen. Dat betekent dat er, zonder toestemming van de gebruikers, geen gegevens verwerkt mogen worden op welke wijze dan ook.

Welke data wordt verzameld?

 • Voor- en achternaam;
 • Gender;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Andere persoonsgegevens die u actief aan ons verschaft; en
 •  

Deze gegevens verzamelen wij van (potentiële) klanten en professionele partners. Daarnaast verzamelen wij de volgende gegevens van de bezoekers van onze website:

 • Informatie over uw activiteiten op onze website (functionele, analytische en tracking cookies); en
 • Internet browser en type apparaat.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

FreshBed bewaart de gegevens van haar gebruikers, partners en websitebezoekers slechts zolang deze relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Dit betekent dat de gegevens van gebruikers die niet langer klant zijn bij FreshBed onverwijld verwijderd zullen worden uit onze databases. Gegevens van onze websitebezoekers zullen slechts bewaard worden voor zolang dit relevant is met betrekking tot FreshBed’s commerciële communicatiedoelen zoals bedoeld onder ‘Met welk doel verwerken wij uw gegevens?’.

Delen wij uw gegevens met derde partijen?

FreshBed deelt slechts uw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van een overeenkomst met de gebruiker of om andere dwingende juridische gronden.

Is er sprake van automatische besluitvorming in de gegevensverwerking?

Nee, FreshBed maakt geen gebruik van automatische besluitvorming met betrekking tot de data van de betrokkenen.

Uw rechten

Wat zijn mijn rechten wanneer mijn gegevens gebruikt worden?

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten waar FreshBed verplicht is rekening mee te houden. Deze rechten verzekeren dat de gegevensverwerking passend en proportioneel is, maar ook dat u als betrokkene controle heeft over uw persoonsgegevens. De rechten die u heeft wanneer FreshBed uw gegevens verwerkt zijn de volgende:

 • Het recht van inzage;
 • Het recht op herstel van inaccurate persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • Het recht op data-portabiliteit.

Bovendien verzekert FreshBed dat u als gebruiker te allen tijde accuraat geïnformeerd wordt over uw persoonsgegevens in heldere en begrijpelijke taal.

[*] U heeft altijd de mogelijkheid u uit te schrijven hiervoor, in ieder bericht van deze aard staat hoe dit moet.